14. desember 2010

Oppsummering høsten 2010

"Dyr", Caroline

Oppsummer hvordan du synes det har vært å jobbe i faget Foto dette halvåret.
Skriv et avsnitt på hvert emne:
A. Foto
B. Blogging
C. Arbeidsmetoder

- Hva har du lært?
- Har du fått nok utfordringer?
- Har du forslag til endringer?
- Annet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar