21. februar 2011

Ukas foto (8)

Vilde har tatt ukas foto. Hun skriver på bloggen sin:
"I dag har eg arbeida med å ta bilete som skulle illustrere ulike dikt.
Dei to første bileta høyrer til diktet Kalypso av Åse Marie Nesse. Eg har teke bilete av stormande hav og Feistein fyr i bakgrunnen. Diktet handlar om at eit fyrlys blir tent for å lede all villfaren kjærleik til land.
Dessutan passar det seg godt med Feistein Fyr i og med at det nesten er eit symbol på Klepp, kommunen Åse Marie Nesse er frå.

Kalypso
Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty...
osv."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar