28. februar 2011

Ukas foto(9)Alice har tatt dette fotoet som en del av forarbeidet til oppgaven "Illustrasjon og grafisk design". Elevene skulle først fotografere til noen utvalgte dikt som de jobbet med i norskfaget. Etterpå skulle fotoene eventuelt redigeres i Photoshop eller iPhoto. Deretter skulle de sette sammen med diktet ved hjelp av sideredigerings-programmet InDesign.

Mer info om fotoet:
ISO: 100
Blenderåpning: f/5
Lukkertid: 1/80

27. februar 2011

Alle skal lese artikkelen om komposisjon

Foto: Ingvild
Lukker 1/200, Blenderåpning f/4,5, ISO 200
Denne grundige artikkel om temaet "Komposisjon" av Geir Brekke er obligatorisk lesing for alle! Du finner den her.
Les og bli vis!

lllustrasjon og grafisk design

Vilde Aa skriver dette om oppgaven på bloggen sin:
"Som en fortsettelse på illustrasjonsoppgaven vi hadde forrige uke, skulle vi presentere bildet og diktet sammen i InDesign. Jeg skulle velge ett av de tre bildene jeg viste her. Vi skulle har format A3 og facing pages (oppslag).
For å få diktet og bildet til å få en bedre harmoni, valgte jeg å gjøre bildet sort/hvitt og skoene med farge i Photoshop. Jeg gjorde dette fordi diktet kan virke litt uklart og uvirkelig, derav sort/hvitt. Men for å understreke at dette faktiskt er virkeligheten, ble bena fremhevet med fargen, fordi det er bena som bærer deg fremover i livet.
Jeg valgte å plassere bildet på høyre side, fordi det er den mest iøyefallende siden. Da er det fotoet som kommer i fokus, noe som er veldig fint. Illustrasjonsfotoet beskriver diktet på en annen måte enn det diktet selv gjør. Fonten jeg valgte var Verdana, fordi det er en markant, men likevel en luftig font, og gir det uttrykket jeg var ute etter."

21. februar 2011

Ukas foto (8)

Vilde har tatt ukas foto. Hun skriver på bloggen sin:
"I dag har eg arbeida med å ta bilete som skulle illustrere ulike dikt.
Dei to første bileta høyrer til diktet Kalypso av Åse Marie Nesse. Eg har teke bilete av stormande hav og Feistein fyr i bakgrunnen. Diktet handlar om at eit fyrlys blir tent for å lede all villfaren kjærleik til land.
Dessutan passar det seg godt med Feistein Fyr i og med at det nesten er eit symbol på Klepp, kommunen Åse Marie Nesse er frå.

Kalypso
Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty...
osv."

14. februar 2011

Ukas foto (7)

Ingvild har tatt ukas foto. Hun skriver følgende på bloggen sin:
"Jeg har brukt en lukkertid på 1/100. Det er en relativt kort lukkertid som brukes for å fryse bevegelsene i fotografiet."

12. februar 2011

Lukkertid - Time Value - Shutter Speed

Hva er lukkertid? Les denne artikkelen og jobb praktisk for å forstå denne funksjonen på speilreflekskameraet.

 Natalija dokumenterer arbeidet sitt på bloggen slik:
"Vi fikk i oppgave å gå ut og prøve oss frem med kameraet. Vi skulle ta bilder både med kort og lang lukkertid. Noe som også er med på å påvirke bildet er om man befinner seg ute eller inne, tilgangen på lys og om det er naturlig lys fra solen eller om det er lys fra lamper o.l. Det problemet som oppsto da vi var ute og tok bilder var at det var midt på dagen. Ettersom det var mye lys ble mange av bildene for lyse til at det ble klare bilder, og på mange av bildene kan vi nesten ikke se noe til motivene. Vi fant så en bakgård hvor det ble sluppet inn mindre lys slik at vi kunne ta de bildene vi skulle ta. Det sterke lyset fungerte bra for de bildene som ble tatt med kort lukkertid. Noe som viser til hvor stor rolle lys spiller inn når man skal ta bilder.
Bilde nedenfor er tatt med kort lukkertid. Det kan man se ved at kameraet ikke har klart å fange bevegelsen i den grad den ville gjort med lang lukkertid. Bildene er "fryst" i tillegg ganske detaljerte.

Dette bildet er tatt med lang lukkertid. Dette kan man se ved at kameraet har klart å fange bevegelsen i bildet. Selve motivet er skurrete men detaljene i bakgrunnen som ellers står i ro, klare og tydlige. Dette bildet ble jeg ganske fornøyd med og synes at bildet kan uttrykke flere ting, samtidig som det er spennende. Fargekontrastene forsterker hverandre i et interessant fargespill.
Dette bildet er også tatt med lang lukkertid. Igjen ser man bevegelsen på motivet og det er uklart. Det som er interessant ved dette bildet er hvor klart man kan se detaljene, som feks skoene og skosnorene, og man kan se rynkene fra buksen.

Dette bildet er tatt med kort lukkertid. Bildet er klart og motivet er fokusert. Som tidligere nevnt spiller lys en ganske sentral rolle på kvaliteten i bildet. Dette bildet er tatt inne, og ettersom det er tatt med kort lukkertid vil det si at kameraet har fått inn lite lys. Å være en god fotograf handler om å kunne beregne og justere på innstillengene på kameraet slik at man får til å fremstille det produktet man sikter til. Lukkertid samtidig som mange andre instillinger på kameraet er med på å danne det perfekte bildet."

7. februar 2011

Ukas foto (6)

Vanessa har tatt ukas foto.

Animasjon i Photoshop

Linn: Dette er min kopp.
Linn skriver slik om oppgaven på bloggen sin:
"Sist tirsdag, 1. februar, fikk vi i oppgave å fotografere kopper som klassen har designet til en oppgave i faget Design og Arkitektur. 
Først lagde vi vårt eget lite fotostudio, ved siden av et vindu for å få naturlig lys og la et hvit ark til bakgrunn. Vi jobba i grupper på 3 og fikk utdelt koppene våre og noen av de fra andre halvdel av klassen. Bildene la vi inn på pcen og så brukte vi Photoshop til å animere fotoene. 
Du kan se alle de andre koppene på denne bloggen."


Alice har laget en tutorial som viser framgangsmåten vi har brukt. Se den her.
Image and video hosting by TinyPic
Linn: Og her er animasjonen jeg lagde.