10. september 2011

Nytt skoleår, nye elever og ny blogg

Vi er i gang med ny blogg i faget Trykk og foto på Studiespesialisering Formgivingsfag på Vågen videregående skole.
Elevene i andre klasse har et halvår hver med fotodelen av faget.
Du er velkommen til å følge oss dette året ved å trykke her: Fotoblogg 2SF 2011/2012