30. oktober 2010

Hvordan bruke reflektor

Reflektor er et objekt som reflekterer lys på ulike måter. Disse brukes for å kontrollere lyset når du fotograferer. En kan bruke ulike materialer for å styre lyset slik en ønsker. Sidene som er i sølv eller hvitt reflekterer mye lys, mens en sort side sluker alt lyset. Reflektorer kan du kjøpe eller lage selv. Se hvordan her.
Disse to videoene viser hvordan du på en enkel måte kan kontrollere lyset både ute og inne ved hjelp av reflektorer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar